Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych MISTER Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Spółka Jawna

W ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymaliśmy wsparcie na podstawie umowy o dofinansowaniu Projektu Nr: POPW.01.05.00-26-0110/20-00 w kwocie 307 497,36 zł.

logo Parp fundusze
Pomieszczenia objęte monitoringiem wizyjnym Polityka prywatności