Kontakt

Skontaktuj się z nami

NOSY – PONIATKI

Ul. Główna 1
96-323 Nosy-Poniatki

tel: 789 469 099

biuro.nosy@mister-company.pl

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Ul. Samsonowicza 40
27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski

pieczywo świeże
TEL +48 41 263 19 63
FAX +48 41 263 03 33

pieczywo mrożone
TEL +48 41 266 14 22
FAX +48 41 266 14 26

tel: 509 399 502

biuro@mister-company.pl

RUDKI

Ul. Zakładowa 10
26-006 Nowa Słupia

tel: 501 547 900

rudki@mister-company.pl

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności Zakładu Produkcji Artykułów Spożywczych "Mister" Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Spółka Jawna poprzez rozszerzenie działalności na nowe rynki zagraniczne.

Cel projektu i planowane efekty: Celem umiędzynarodowienia Zakładu Produkcji Artykułów Spożywczych "Mister" Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Spółka Jawna jest wzrost renomy marki zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, pozyskiwanie nowych klientów zagranicznych oraz zapewnienie ciągłości produkcyjnej i sprzedażowej oferowanych produktów.

wartość projektu: 431 000.00 PLN

wkład Funduszu Europejskiego 366 350.00 PLN